ARBETSMINNET

Av: John Droguett

Arbetsminnet är det som gör att människan kan hålla information i hjärnan för tillfället. Om man t.ex. får en instruktion och ska följa den använder man sig av arbetsminnet.brain, anatomy, human-512758.jpg Hjärnan har en begränsad förmåga att hantera den tillfälliga informationen och kan därför inte ta in obegränsat med information under ett och samma tillfälle. (Klingberg, 2007). Den totala informationen en människa kan hålla i arbetsminnet varierar, men de allra flesta klarar av att hålla sju saker i huvudet samtidigt. Mycket få människor klarar av mer än sju (Falk, S., m. fl, 2015). Arbetsminnet kan lokaliseras i första hand till frontalloben, men också till viss del till parietalloben.

I vardagen omges vi av mycket information, men vi tar inte in allt. Vi registrerar bara det som sticker ut.

(Falk, S., m. fl, 2015, s. 29).

Det hjärnan kan hålla i huvudet samtidigt påverkas av arbetsminnet tillsammans med det visuella systemet, som i kombination är programmerade att utgå från att saker är konstanta för det mesta. Ett exempel på detta är att man inte behöver komma ihåg att någon är där när man vänder sitt huvud för en sekund eftersom hjärnan är programmerad att förstå det som att personen är där borta i alla fall. Därför behöver inte hjärnan skapa exakta framställningar av världen. Ett annat exempel på detta är när psykologer förändrar verkligheten som i studierna om förändringsblindhet. Uppfattningen av verkligheten är därmed mycket mer begränsad än vad man tror (Yale, video 8).

Scroll to Top