NERVCELLER

Nervceller kallas också för hjärnceller eller neuroner. Neuroner kommer från den engelska benämningen ‘neurons’. Nervcellen är en cell som är elektrokemisk och skickar, överför och mottager nervimpulser. Hjärnan består av uppemot 100 miljarder nervceller (neuroner). Varje nervcell innehåller a) cellkropp (soma), b) dendrit samt c) nervtråd (axon). Axonerna leder signaler ut från nervcellen medan dendriterna leder signalerna in till nervcellen. Med hjälp av nervtrådarna kan nervcellerna ha kontakt med andra nervceller, men också med kroppens muskler och körtlar.

Scroll to Top