OUPPMÄRKSAMHET & ADHD

Ouppmärksamhet handlar om många olika saker som alla påminner om varandra. Det kan handla om att ha svårt för detaljer i kombination med låg uthållighet. I skolan leder det ofta till slarvfel vid t.ex. läxförhör och prov. Eleven kanske inte läst frågan ordentligt eller skyndat sig igenom testet för att bli klar så snabbt som möjligt och av den anledningen inte presterat på den nivå som eleven egentligen borde gjort kunskapsmässigt. Det betyder med andra ord att elever med uppmärksamhetsproblem antas ofta ha lägre betyg i skolan än de borde, sett utifrån de kunskaper eleverna har. I vuxen ålder, i arbetslivet, kan samma problematik betyda att det arbete som ska utföras genomförs alldeles för fort och slutresultatet blir därmed slarvigt med flera felaktigheter.

Ouppmärksamhet handlar också om svårigheter med att hålla fokus under samtal, lektioner och föreläsningar och att yttre stimuli lätt bidrar till distraktion. Ofta uppfattar andra den med ouppmärksamhet som ointresserad, vilket kan leda till frustration av lärare och studiekamrater i skolan samt av kollegor och chefer på arbetsplatsen.

Den med ouppmärksamhet har lätt för att skjuta fram uppgifter som anses vara tråkiga, ointressanta och som kräver mental uthållighet att genomföra. I skolan leder det ofta till att läxor och andra uppgifter inte blir helt färdiga och att det kan bli svårt för den enskilde att t.ex. läsa alla sidor i en bok. När en bok blir för tråkig eller svår kanske eleven väljer att påbörja en ny bok istället för att ta sig igenom den förra. Det är inte ovanligt att unga vuxna med denna problematik, som precis avslutat sina gymnasiestudier, aldrig läst ut en hel bok.

Det handlar också om svårigheter om att följa instruktioner samt organisera sina uppgifter och aktiviteter, i synnerhet sådana som kräver mental uthållighet och som är i flera led. Att planera och hålla tider blir av den anledningen mycket svårt och kan uppfattas som nonchalant av neurotypiska personer.

Att hålla ordning på sina saker är en stor utmaning, vilket gör att den med ouppmärksamhet ofta tappar bort och glömmer saker. Det kan i slutändan leda till svåra problem i vuxen ålder då t.ex. räkningar ska betalas in i tid. Den enskilde kanske tappat bort räkningen eller inte orkat ta tag i uppgiften att betala den av någon anledning och på så sätt riskera ekonomiska problem i vuxen ålder. En annan konsekvens av detta är att för många med ouppmärksamhet blir det svårt att hålla ordning på sitt liv och det blir därför ofta stökigt i hemmet, skolan och på arbetsplatsen.

Fastän ouppmärksamhet är vanligt förekommande hos de med ADHD är det, paradoxalt nog, också vanligt med hyperfokus hos de med ADHD. Hyperfokus handlar om att ingenting kan störa dig. Yttre impulser kan dämpas helt då den med ADHD uppnår hyperfokus. Allt runtomkring stannar och endast det som den med ADHD håller på med gäller för den stunden när hyperfokus nås (Karpathakis, Georgios 2017).

Scroll to Top