HYPERAKTIVITET & ADHD

Personer med hyperaktivitet är ofta överdrivet aktiva och verkar alltid vara i rörelse. Det kan visa sig genom att de till exempel kan ha svårigheter med att sitta still längre stunder, springer omkring, konstant rör på ben eller fötter när denne sitter ned, klättrar runt, alltid verkar vara på språng, rusar eller talar oavbrutet.

I ett klassrum förväntas det oftast att barnen och ungdomarna ska sitta still längre stunder och arbeta med olika uppgifter kombinerat med bl.a. att lyssna och tala. Det kan bli svårt för den med hyperaktivitet att kunna reglera sig själv i ett klassrum av flera anledningar och det gör att den med hyperaktivitet kan komma att bryta den norm som förväntas i klassrummet och t.ex. prata rakt ut flera gånger per lektion och inte kunna vänta på sin tur. Det kan också visa sig att barn och ungdomar med hyperaktivitet att t.ex. skruva sig på stolen ofta, gå omkring i rummet, vicka på fötterna, vidröra olika saker eller trumma med pennan.

Svårt att slappna av: detta kan te sig i form av synnerliga svårigheter med att slappna av och att t.ex. axlarna ofta är spända. Barn med ADHD i främst mellanstadieåldern har ibland också en kroppshållning där överkroppen lutar framåt. Det är också vanligt att sitta och göra någonting med handen hela tiden, t.ex. leka eller trumma med en penna. Fötterna och benen är ofta också i rörelse när man förväntas sitta stilla.

Scroll to Top