2.1. ERIC, EN ELVAÅRING MED ADHD

Eric är elva år och har en ADHD-diagnos i kombinerad form, vilket betyder att han har alla tre ADHD-kategorierna: hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Diagnosen fick han för bara ett år sedan, men han har visat tecken på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet sedan han var mycket liten. Hans föräldrar menar att man kunde se tecken när han var så liten som två till tre år gammal.

Eric bor med sina föräldrar, Sara och Hamid, i ett litet och gammalt hus på landet. De bor nära en storstad, men ändå inte kan man säga. Med bil tar det närmare en timme att ta sig till storstaden , men varken Erics mamma eller pappa har tillgång till bil. De har faktiskt inte heller körkort. Av den anledningen blir det inte många turer till storstaden, men ibland åker de dit kollektivt. Först tar de en busstur på nästan en timme och en kvart och sedan tar de tunnelbanan sista biten in till storstadens centrum. Totalt brukar hela resan ta cirka två timmar från att de lämnar hemmet på landet tills de når storstadens centrum. Varje gång de åker till storstaden gör de det oftast tillsammans alla tre och att göra den resan är för Eric ett stort äventyr. Han älskar att åka dit eftersom det händer mycket i staden och det finns så mycket att se på och att göra. Ibland brukar han drömma sig bort och önska att han bodde i staden och kunna göra allt spännande som barnen i hans egen ålder kan göra i staden. Att besöka stora köpcenter och att äta på en av alla restaurangerna som fins i storstaden älskar han allra mest. Oftast brukar det dock inte bli något restaurangbesök då föräldrarna tycker att det är slöseri med pengar att äta på restaurang, men ibland slår de på stort och det har varit fantastiska upplevelser för Eric.

Sara och Hamid är lantbrukare bågge två och arbetar långa arbetspass på gården. Eric tillbringar därför mycket tid ensam hemma och får ta stort ansvar trots sin relativt låga ålder. Föräldrarna är mycket krävande och förväntar sig att pojken ska kunna ta eget ansvar och ta hand om sina studier. Att Eric ska nå goda resultat i skolan är väldigt viktigt för Sara och Hamid. De säger ofta att de vill att han ska ha större möjligheter i arbetslivet än vad de har haft. De säger att de inte kunde studera som små eftersom de behövde arbeta som mycket unga för att hjälpa till ekonomiskt hemma. De säger till honom att mamma vid 16 års ålder och pappa vid 14 års ålder behövde sluta skolan för att de behövde arbeta. Deras pengar behövdes för att familjen skulle kunna överleva.

Eric har svårt med att klara av sina studier på egen hand och det har visat sig bli svårare och svårare på sista tiden och det gör att Eric blir alltmer pressad av sina föräldrar. När Eric vaknar på morgnarna innan skolan har Sara och Hamid oftast börja arbeta redan och Eric måste göra sig klar för skolan helt själv på morgnarna och att äta frukost. Ofta hinner Eric inte äta frukost, vilket gör att han blir mycket hungrig redan vid första förmiddagsrasten och på så sätt blir skolarbetet jobbigare.

HYPERAKTIVITET

Det är vanligt att ha svårt att hålla ordning på saker och sådana vardagliga saker som att komma ihåg att ta på sig t.ex. skorna, jackan och vantarna är mycket svårt. Sedan är det också vanligt att man glömmer vart sakerna är och måste därför t.ex. ofta vända tillbaka för att hämta det man glömt. Man kan t.ex. hamna i situationer där man kommer ut och först då eller lite senare kommer på att man glömt sin jacka eller t.o.m. sina skor och har tofflor på sig istället. Han man på sig en mössa eller en keps glömmer man lätt bort den om man tar av sig den någonstans.

Han är ofta närvarande, men kan ofta sväva ut i sina tankar och då t.o.m. vara svår att få kontakt med. Det är som att han går in i en parallell värld emellanåt. Han har svårt att höra vad någon säger och om det beror på en kombinerad hörselnedsättning låter jag vara osagt.LättdistraheradNär han ska studera och en vuxen sitter bredvid honom tar det cirka en till två minuter att ta fram materialet. Sedan cirka fem minuter i genomsnitt med att komma igång att arbeta med det han ska. Om han sitter i en tyst miljö med inga andra personer kan han hålla koncentrationen i upptill fem minuter åt gången för att sedan ta en mikropaus och sedan fortsätta. Detta går bra i upp till en halvtimme. När han arbetar i en miljö där det är folk runtomkring så tittar han sig omkring var trettionde sekund de första tio minuter som han arbetar. Efter trettio sekunder tar han en mikropaus på maximum 20 sekunder. Efter tio minuter, kan han även i en något stökig miljö, komma in i ett läge av hyperfokus och behålla en hög koncentration i ytterligare femton till tjugo minuter utan större avbrott. Efter 25 till 30 minuter behöver han röra på sig och ta en längre rast. Han föredrar att leka under rasten om han har en lekkamrat som är yngre eller äldre. Har han ett glas med juice eller vatten dricker medan han studerar dricker han gärna ur det var trettionde sekund också de första tio minuterna eller leker med till exempel sugröret om det finns ett sådant. Han kan till exempel låtsas dricka något, fast glaset är tomt. Under de tio minuter han arbetar bläddrar han fram och tillbaka i boken och tittar framåt i boken främst av någon anledning. Han kan inte arbeta om det inte är som det ska vara, enligt honom, på bordet.Svårt att avsluta sakerHan har svårt att ta egna initiativ med hemmasysslor och om han har till exempel smutsiga strumpor som han lagt på golvet, kan de ligga kvar där vecka efter vecka om inte de tas bort av någon annan eller att han blir tillsagd att göra så. Sätter han väl igång med en syssla hemma, som han blivit tillsagt att göra är det svårt att avsluta den om det kräver flera steg och uthållighet.Han har tydliga svårigheter med att avsluta sina uppgifter och kan en sida innan han är klar ge upp och inte vilja ge det lilla extra. Svårt med att planera det han ska göra och hamnar därför ofta i pressade lägen med perioder av lite sömn och mycket studier tätt inpå tester och prov. Det resulterar ibland i att han ändå inte hinner lära sig eller göra det han ska göra och får därför sämre resultat än han velat eller förväntat och kan därför efteråt känna skamkänsla och nedstämdhet. Han kan då säga att han ångrar att han inte tog tag i saker från början. Även det som intresserar honom har han tydliga problem med: till exempel med sina fiction-böcker, som är hans stora intresse att läsa. När han läser dessa gillar han att läsa några sidor åt gången i en bok för att sedan läsa några sidor i en annan liknande bok utan att riktigt avsluta någon av dem.ImpulskontrollNär han ser god mat får han ett glädjerus, som gör att han tappar fattningen i den omfattningen att han inte riktigt vet vad han gör. Han kan på en restaurang med buffé springa runt som ett litet barn och ta all mat som han ser och komma till bordet med mer än en tallrik med mat för att sedan glufsa i sig allt så fort som möjligt och ser han någon annans tallrik innehålla något gott kan han springa och hämta det i buffén.Avbryter andras samtal eller lekarHans världsbild ser han som den sanna och säger en person i familjen något som han uppfattar som fel avbryter han kvickt och kan få andra att känna sig inte bara avbrutna, men också frustrerade av att ha blivit avbrutna mitt inne i en dialog om ett annat ämne. Har kort stubin, svårigheter med att kontrollera starka känslor, raseriutbrottHan blir lätt irritabel och har kort stubin, vilket visar sig tydligt flera gånger om dagen där han kan gå från att vara stabil och vid gott humör ena stunden för att i andra stunden överreagera på något litet problem, hinder eller svårighet, men som han upplever som centralt, mycket stort och överväldigande. Det gör att han i andra stunden, från att ha varit på gott humör, bli mycket arg och skrika eller bli tyst och inte prata med någon. Han visar sina känslor mycket tydligt och det blir lätt att läsa av honom som vuxen. När han får utbrott kan det uttrycka sig i raseriutbrott då han har svårt att reglera sina känslor.har

Scroll to Top