DIAGNOSTISERA ADHD

Den som har ADHD har avvikelser inom följande tre områden: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Gillberg, C., 2013). För att kunna diagnostisera ADHD används i nuläget två internationella diagnostiska system. Den ena är ICD-10: “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision” (14), utgiven av Världshälsoorganisationen (WHO). Den andra är DSM-5: “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition”,  utgivet av den amerikanska psykiatriska föreningen.

ICD-10 används officiellt i Sverige och i de flesta europeiska länder som diagnosmanual. Dock används också DSM-5 som manual i Sverige, men ICD-10 är det som måste användas när diagnoserna kodas enligt Socialstyrelsen (10).

Diagnostisering av ADHD delas typiskt in i nedanstående tre kategorier.

  • ADHD som domineras av ouppmärksamhet. Kallas för: ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form.
  • ADHD som domineras av hyperaktivitet och impulsivitet. Kallas för: ADHD, hyperaktiv-impulsiv form.
  • ADHD som kombineras av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Kallas för: ADHD, kombinerad form  (Gillberg, C., 2013, Karpathakis, G. 2017).
Scroll to Top