BRONSÅLDERN

1800-600 F.KR.

Av: John Droguett

Tiden år 1700 – 500 f.Kr. kallas för bronsåldern. Man brukar dela upp bronsåldern i två perioder: den äldre bronsåldern från 1700–1100 f.Kr. och den yngre bronsåldern från 1100–500 f.Kr. Att bronsåldern kallas just för bronsåldern beror på att föremål gjorda av brons blev alltmer kända i Skandinavien, d.v.s. där nuvarande Sverige, Norge och Danmark ligger idag. Genom att blanda de mjuka metallerna koppar och tenn skapades ett hårt, guldglänsande material, som kunde omformas till just brons.

I södra Skandinavien bodde människor i långhus och samhället var hierarkiskt uppbyggt. Människorna delades in i fria och ofria människor. På gården och i markerna utfördes många slags arbeten och hantverk. Det hörde till vardagslivet att tillverka redskap, hjul och vagnar i trä, bearbeta flinta till verktyg och tillverka lerkrukor. Odling, djurhållning, jakt och fiske var viktiga för försörjningen.

Från bronsåldern finns de äldsta bevarade vävda textilierna av fårull. Ullen lossnade från djuret på våren och samlades in för att kammas och sedan spinnas till trådar som kunde vävas till tyger. För att få mönster och färgskiftningar i textilierna sorterades olika ullfärger och viss färgning av garn förekom. Skinn och päls var också fortfarande viktiga material i dräkten.

Koppar och tenn utvanns inte i Sverige under denna tid, utan kom som ett inslag i byteshandel med övriga Europa. Endast några få personer kunde tekniken med bronsgjutning, som verkar ha utförts på särskilda platser och enligt rituella former.

En anledning till att bronsåldern delas in i två olika perioder är att traditionerna för hur människor begravdes förändrades. Från äldre bronsålder finns fynd av några få döda, som lagts obrända i väldigt stora högar. Hur resten av befolkningen begravdes vet vi inte. Under yngre bronsålder var det vanligaste att de döda brändes – kremerades – och att många små gravar placerades tillsammans i grupper, ofta utan synlig markering på marken.

Vapen, smycken och redskap av brons offrades i till exempel vattendrag. Spåren av sådana våtmarksoffer och gravhögarna visar att ritualerna under bronsåldern omfattar hela landskapet.

Scroll to Top