REGERINGSKRIS

BRAINEMYBLOGGEN

2021-06-28

Av: John Droguett

Det gröna och avlånga väldet uppe i norr, anses av somliga befinna sig i en kris. Regeringskris må vara, men att tala om en gängse kris är att chargera. Delar av den inhemska folkstocken förefaller dessemellan dra nytta av omständigheten genom att injaga fruktan, sätta skräck och uppskaka övriga statsborgare. Ett abnormt begagnande av andras hjärnor för att uppnå ett i förväg uttänkt syfte; att likt hypnos, uppnå uppdiktade medvetanden hos andra.

Genomlever vi de facto en jämnlöpande mörk baksida, utspelad bakom spridda kulisser; en demoskonsekvens i den förevarande striden om att omforma diskursen till en brunare nyans? En nationalsocialism understödd av en potpurri av radikala småborgare och en tillbakahållande högervriden nobless?

Scroll to Top