NATIONALIST & KOSMOPOLIT

BRAINEMYBLOGGEN

2021-07-04

Av: John Droguett

Nationalistens instängda tribut till den egna nationens suveränitet, till den egna rasens obestridbara högdragenhet, till den förespeglade upphöjningen av ens chauvinistiska folkslags övermäktiga historia, kultur och traditioner som dädanefter skall utgöra grunden för den sublima nationens fosterlandsälskande framtid.

Kosmopolitens vidsynthet, tolerans samt fördomsfrihet i kombination med ett sublimt tribut till individens frihet, till världsmedborgarnas mondiala gemenskap, till en tankevärld som varken klassificerar, normerar eller missaktar individer.

Den som sig påstår vara både nationalist och kosmopolit, torde därför befinna sig i ett intrikat tillstånd mellan vanvett och enfald.

Scroll to Top