DEN KONSERVATIVA RETORIKEN

BRAINEMYBLOGGEN

2021-07-07

Av: John Droguett

Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, har i media idag använt sig av retorikens enkla knep, som handlar om att peka ut en grupp i samhället som roten till allt ont och injaga fruktan för denna grupp av människor hos den övriga befolkningen för sin egen vinnings skull. I hans fall torde det handla om att nå den yttersta makten i svensk politik.

Kristersson sa i media på morgonen att en mycket hög andel av kriminaliteten i Sverige kan kopplas till invandring och att invandringen är en belastning för Sverige. Han nämnde inte att en mycket liten andel av invandrarna de facto är kriminella och att invandringen till Sverige som pågått sedan mitten av det förra seklet bidragit till ett bättre Sverige. 

Donald Trump, som pekade ut människor från Latinamerika och de svarta som roten till problemen i USA, nådde med denna propaganda presidentmakten. Hans retorik ledde, på mycket kort tid, till ett delat USA där spänningarna mellan olika samhällsgrupper blev värre för var dag. Till slut mynnade det ut i en stormning av det amerikanska kongresshuset. En stormning som eldades på av Trump och som utfördes av hans lojala anhängare.

Ikväll var det dags för Kristersson att hålla sitt Almedalstal, där han på ett högst alarmistiskt sätt, svartmålade Sverige. Han fick det att låta som att landet befinner sig i ett krigstillstånd á la Ranelid. Med stor iver propagerade han gång på gång om hur ofördelaktig invandringen är för Sverige, enligt honom.

Inte en enda gång under hela dagen förde han fram någonting positivt om varken invandringen eller invandrarna i Sverige. Han skulle t.ex. kunnat nämnt att cirka 30 % av alla legitimerade och utövande läkare i Sverige har en invandrarbakgrund. Han hade kunnat hyllat dem och alla andra människor som arbetar i vården, invandrare som icke invandrare, och tackat dem för deras insatser under hela Coronapandemin. Han skulle också kunnat nämnt att han är far till tre adopterade flickor från Asien. Far till tre invandrare, Han hade också kunnat berättat hur stolt han är över dem, hur stolt han är att vara far till invandrare och hur viktiga även dem är för det svenska samhället både nu och i framtiden.

Frågan är hur han, när han kommer hem ikväll,  ska kunna titta sina tre flickor i ögonen? Nu när han jämte, Busch och Åkesson, svartmålningar invandrare där hans tre flickor, födda i Kina, ingår. Hur ska han kunna förklara att han är med att skapa ett samhälle som bygger på vi och dem och ett förakt mellan majoriteten gentemot minoriteten? En minoritet bestående av två miljoner invandrare, vissa som bott i landet nästan hela sitt liv och vissa bott i landet en kortare tid. Ett land som, han idag valt att beskriva, som ett mörkt och dystert land där invandrarna som grupp idag behöver skämmas när de går utanför dörren.

Scroll to Top