Chapter Progress
0% Complete

DEN KUSLIGA HANDEN

11/7 2020 AV JOHN DROGUETT

Uppe i det blå, uppe i himlen susar en kuslig hand förbi. En vit hand, som påminner om en gammal dams hand. En särskilt gammal dam på ålderns höst. En dam som tittar ner på jorden och observerar den tid vi lever i. En tid som präglas av oro och ständig flykt hos allt fler. Man ser bara handen från min plats. Man ser inte resten av kroppen. Är det en människa eller är det bara en påminnelse om en människa? Människan som till största delen består av syre, väte och kol. Vatten som består av både syre och väte. En kemisk förening mellan atomer. Det är det vi i stort sett består av. Den gamla damens hand uppe i det blå består i stort sett av vattendroppar. Vatten förenar oss med andra ord. Den mänskliga organismen och vattendropparna som bildar vita figurer denna kväll uppe i troposfären.

Vad ser den fiktiva gamla damen? Finns övervakande element uppe i det blå enligt Focaults Panoptikon. Om så skulle vara fallet: har denna övervakare makt att förändra saker här nere? Är denna övervakare i sin tur övervakad av en eller flera andra? Många mänskliga organismer identifierar sig livet igenom med att tillhöra något som liknar ett Panoptiskt samhällsschema. Lever vi i ett sådant just nu? Damens gamla hand är rentav kuslig i denna sena sommarkväll. Det damen ser må vara änmer kusligt. En blond eller blonderad maktgalen man som styr enligt narcissismens regelbok. En mörkhårig man som styr på samma sätt. Två av många maktfullkomliga män på jorden som styr över och kväver andra människor till förtegenhet och underkastelse. Kan hon göra något åt detta? Kan hon vifta med sin synliga hand och osynliga kropp; kanske bort från den osynliga handen och den auktoritära kroppen?

Scroll to Top