Archives: Courses

UTBILDNING

Sorry, but you do not have permission to view this content.

HISTORIA ÅK 4-6

SKOLVERKETS KURSPLAN I HISTORIA FÖR ÅK 4-6 ÄMNETS SYFTE Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att …

HISTORIA ÅK 4-6 Read More »

Scroll to Top