fri utbildning
till högsta kvalitet

Uppnå dina drömmar och stärk ditt humankapital

footer-image-2.jpg
Spanska
Pic-About.png
Utbildning
artificial-intelligence-3382507_1280
Neurovetenskap
Nancy-Brown.png
Historia

Tänk dig det omöjliga och gör det möjligt

Motivation

Motivation lägger grunden till den drivkraft som gör att man kämpar mot ett mål, en dröm, en vision eller en önskan.

Inlärning

För att lära sig något nytt behöver man lägga ner mycket tid på att öva, memorera, läsa, lyssna, diskutera, och reflektera det man vill lära sig.

Kunskap

Kunskap är ett grundläggande vetande inom ett eller flera områden som man på ett analytiskt och reflekterande sätt kan presentera.

Lärande

Lärande handlar om en insikt och förståelse av ny kunskap samt förmågan till att kunna koppla den till tidigare kunskap på ett analytiskt sätt.

Scroll to Top