utbildning
av högsta kvalitet

Uppnå dina drömmar och stärk ditt humankapital

3
EN-TILL-EN
7-9 & gymnasiet

enskild undervisning för dig som går på högstadiet & gymnasiet

ÅK 9
GRUPPER
7-9 & gymnasiet

undervisning i mindre grupper för dig som går på högstadiet & gymnasiet

CTA-News.png
MOTIVATIONSCOACHER
7-9 & gymnasiet

målet för våra coacher är att få eleven att prestera bättre i skolarbetet

Pic-About.png
SKOLOR
7-9 & gymnasiet

våra medarbetare åker även ut till skolor för att vikariera när ordinarie lärare är borta

Motivation

Motivation lägger grunden till den drivkraft som gör att man kämpar mot ett mål, en dröm, en vision eller en önskan.

Inlärning

För att lära sig något nytt behöver man lägga ner mycket tid på att öva, memorera, läsa, lyssna, diskutera, och reflektera det man vill lära sig.

Kunskap

Kunskap är ett grundläggande vetande inom ett eller flera områden som man på ett analytiskt och reflekterande sätt kan presentera.

Lärande

Lärande handlar om en insikt och förståelse av ny kunskap samt förmågan till att kunna koppla den till tidigare kunskap på ett analytiskt sätt.

Scroll to Top